Categorieën
Microsoft Teams

Teams policies

Beleidsregels (policies) in Teams, een krachtige tool om bepaalde rechten toe te kennen aan de juiste groepen. Echter, per persoon…

Powershell komt hierbij uitermate van pas, maar de handleidingen zijn wat schaars. Hierbij een korte handleiding hoe je een policy voor een grotere groep, in één keer toe kan passen.

  1. Maak een nieuw “beleid aan voor berichten” en kies hier de instellingen die je voor ogen hebt. (via admin.teams.microsoft.com)
  2. Download en installeer de Skype Connector (https://docs.microsoft.com/nl-nl/skypeforbusiness/set-up-your-computer-for-windows-powershell/download-and-install-the-skype-for-business-online-connector)
  3. Open een Powershell venster (uitvoeren als administrator)
  4. Maak verbinding met de verschillende onderdelen:
#Connect SkypeConnectors voor het instellen van Policies
Import-Module SkypeOnlineConnector
$Session = New-CsOnlineSession
Import-PSSession $Session
#Connect AzureAD voor het gebruik van Azure Groepen
Connect-AzureAD
  1. Zorg ervoor dat je de benodigde “Object Id” hebt van de groep waaraan je de policy toe wilt wijzen (via https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/GroupsManagementMenuBlade/AllGroups)
$users = (Get-AzureADGroupMember -ObjectId "123456789-12345-1243-1241-12344124125").userprincipalname
foreach ($user in $users) {
Grant-CsTeamsMessagingPolicy -Identity $user -PolicyName Teams_pers_policy
}

De code zorgt ervoor dat “Teams_pers_policy” aan -ObjectId “123456789-12345-1243-1241-12344124125” gekoppeld wordt.

Dit is een messaging policy, maar je kan natuurlijk ook een “Beleidsregel voor vergadering” aanmaken.

Grant-CsTeamsMeetingPolicy -identity $user -PolicyName Education_Teacher

De complete code kan er dan zo uitzien

$users = (Get-AzureADGroupMember -ObjectId "123456789-12345-1243-1241-12344124125").userprincipalname
foreach ($user in $users) {
Grant-CsTeamsMessagingPolicy -Identity $user -PolicyName Teams_pers_policy
Grant-CsTeamsMeetingPolicy -identity $user -PolicyName Education_Teacher
}